Priser

Egenbetalingen ved lægehenviste konsultationer er pr. 01.10.2022 443,63 for første konsultation og 369,92 for efterfølgende konsultationer. Sygeforsikringen “danmark” yder desuden et tilskud på 200 kr. pr. samtale til medlemmer.

For øvrige konsultationer er honoraret 1.050 kr. pr. samtale. Der kan evt. aftales rabat til studerende, ledige og pensionister.

Der betales sædvanligvis efter hver konsultation, med dankort, via  MobilePay eller netbank.

Afbud skal meldes senest kl. 16.00 dagen før en aftale. Der kan lægges besked på telefonsvareren, eller sendes mail herom. Ved senere afbud eller udeblivelse faktureres konsultationen.

Har du en forespørgsel?

Ring på tlf. (+45)28880959 eller send en email på aase.jeppesen@mail.dk og hør hvad jeg kan gøre for dig.

Psykolog Aase Jeppesen