Behandlingstilbud

Behandlingen kan omfatte problemstillinger som:

 • angst
 • depression
 • stress
 • sorg
 • livskriser
 • eksistentielle kriser
 • personlighedsforstyrrelser
 • aggression
 • alvorlig sygdom
 • selvværdsproblemer
 • ensomhed
 • parforholdsproblemer

Jeg arbejder med anvendelse af især psykodynamiske, eksistentialistiske og kognitive metoder, men som udgangspunkt tilpasser jeg behandlingsmetoden til den enkelte og den aktuelle problematik.

Afhængigt af den konkrete hændelse/situation tilbydes en hurtig indsats, dvs. inden for få timer eller få dage.

Kontakt for yderligere information

Har du en forespørgsel?

Ring på tlf. (+45)28880959 eller send en email på aase.jeppesen@mail.dk og hør hvad jeg kan gøre for dig.

Psykolog Aase Jeppesen