Baggrund

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet, 1988.
Autoriseret psykolog, 1994.
Godkendt specialist i psykotraumatologi og supervision, 2003.
Medlem af Dansk Psykologforening og underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer, herunder tavshedspligt.

Jeg har gennem mange år arbejdet med akutte og længerevarende belastningsreaktioner efter traumatiske hændelser som f.eks. vold, voldtægt, røveri, chikane, trusler, tab af nærtstående, krig og anden organiseret vold. Endvidere har jeg gennem adskillige år arbejdet med personer, der lider af angst, depression, sorg, stress etc.

Desuden har jeg erfaring med flygtninge og indvandrere og er fortrolig med at samarbejde med tolk.

Herudover har jeg gennem årene superviseret såvel psykologer som andre faggrupper, både individuelt og i grupper.

Endelig har jeg som psykolog løbende beskæftiget mig med undervisning og formidling.

Har du en forespørgsel?

Ring på tlf. (+45)28880959 eller send en email på aase.jeppesen@mail.dk og hør hvad jeg kan gøre for dig.

Psykolog Aase Jeppesen